Thursday, December 20, 2007

שני ספרים המשלימים ידיעות מכתר ארם צובא

מאורות נתן וכן מאמרים על כתר ארם צובה עלו לאתר
ניתן למצוא אותם בספרייה הוירטואלית, במדור תנ"ך.
או באינדקס הספריה הוירטואלית, לפי שם המחבר או לפי שם הספר. את המאמרים של יוסי עופר קראנו "מאמרים על כתר ארם צובה"
תוכל להודיע זאת לחברי הפורום שלנו
בברכה

יהודה איזנברג Yehuda Eisenberg
ye@daat.ac.il http://www.daat.ac.il/
. מאמרים על כתר ארם צובא / יוסף עופר:
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=277

2. מאורות נתן - מהדורת רפי זר / יעקב ספיר :
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=278

4 comments:

Anonymous said...

where can we find the virtual sifriah?

Anonymous said...

LINKS PLEASE.............!

elie said...

. מאמרים על כתר ארם צובא / יוסף עופר:
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=277

2. מאורות נתן - מהדורת רפי זר / יעקב ספיר :
http://www.daat.ac.il/daat/vl/tohen.asp?id=278

Anonymous said...

Wonderful ! Thank you !